ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ (2018)

 

  • SM Ruhsat ve kimlik belgesinin aslı
  • SMMM Ruhsat ve Kimlik Başvuru Formu 
  • Üye Kayıt Başvuru Formu
  • TÜRMOB Sınav Sonuç Belgesi
  • TÜRMOB Ödenti Belgesi (İşbankası Küçükevler Şubesi Ankara 678021 Nolu Hesap 885,00 TL)
  • 5 Adet Biyometrik Fotoğraf 
  • Bürosu varsa Büro Tescil Belgesini Aslı
  • Varsa eğer SM Kaşesi (Kaşe Bedeline ait Dekont :270,00 TL)
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı resmi Gazete'de yayımlanan 6322 sayılı kanun gereği, Ruhsat başvurusunda bulunacaklardan SMMM ruhsatı için ayrıca 769,20 TL harç bedelini Vergi Dairesi Veraset ve İntikal Bölümüne yatıracaklardır.

Bu harç tüm vergi dairelerine yatırılabilir. İşlem kodu 9229. Harç makbuzu diğer evraklarla birlikte Oda'ya teslim edilecektir. Harç makbuzu olmadan ruhsat başvurusu alınmayacaktır

Tekirdağ Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası

türmob - tekirdağ
Adres : Hürriyet Mah. Sami Efendi  Sok. No:12  59030 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
E-Posta : info@tekirdagsmmmo.org.tr
Telefon : +90(282) 293 14 77 - 29314 78
Faks : +90(282) 293 14 76

Tasarım 59